GHARMEN. Co říci o tomto příběhu? Je to fantasy? Sci fy? Novela ? Román? Ve všech zmíněných žánrech je promíchaná fikce, fantazie autora s určitou dávkou reality. Ovšem ne v každém příběhu je hranice mezi realitou a fikcí tak nejasná, jako v tomto příběhu. Děj balancuje na nejnovějších poznatcích fyziky, na vícedimenzionálním multiverzu, stejně jako  se opírá o znalosti dávných předků, šamanů a kouzelníků. Dá se spojit současný pokrok vědy  s poznáním našich primitivnějších předků? A byli vůbec primitivní? Nejsme to zrovna my, kdo je zaslepen velikášstvím vědy, techniky a hmoty a nevracíme se tedy spíše my do primitivnosti? Sice objevujeme nové spojitosti vesmíru, ale co když je naši předkové znali také a navíc je uměli aplikovat v praxi? A co když rezidua těch dávných znalostí a schopností stále přežívají všude kolem nás? O tom všem pojednává děj strhujícího příběhu, který nás provede nejen různými částmi světa, ale především různými způsoby jeho chápání ale i pochopení vlastních životů. Co je vlastně v životě podstatné a co vlastně stále hledáme a co mnoho z nás nenachází? Možná, že máme všechny odpovědi na dosah vlastní ruky,  jen se špatně ptáme. Ale pokud vás nic z toho, co jsem dosud řekl nenalákalo začít číst, tak co byste si prostě jen představili, co by se dělo, kdybyste se na běžném turistickém zájezdu do Jižní Ameriky ztratili v džungli?

 

 A co byste dělali, kdybyste se ze sna probudili v zubech jaguára? Asi by vám náladu nezlepšila ani španělsky mluvící krasavice, ani její šamanský dědeček. A co teprve kdyby vás považovali za někoho, kým nejste ani být nechcete, ale prostě musíte, protože jinak riskujete vlastní život a vlastně i zdravý rozum. GHARMEN je mystický román dnešními slovy fantasy se vším, co kdysi k tomuto zdánlivě již neživotnému žáru patřilo. Je plný zvratů jak ve vnějším životě postav, ale především v jejich vnitřním vývoji. Mystický román, který má všechny prvky thrilleru, ale nepotřebuje k napětí využívat stále se opakující schémata. Mne osobně poučil o tom, že vývoj lidské mysli a hlavně duše je a bude nekonečný proces. A kdo ví, co nás čeká třeba jen za  pár minut, či hodin. Třeba i nás stopne stopařka a bude odpovídat na naše nevyslovené myšlenky jako na vyřčené slovo. Kdo ví? Stačí se zaposlouchat nebo se ponořit do čtení  prvních kapitol.

GHARMEN AUDIOKNIHA UKÁZKA PRVNÍCH NĚKOLIKA KAPITOL